OCDS Poznań - Wspólnota Jezusa Miłosiernego

ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
WSPÓLNOTA JEZUSA MIŁOSIERNEGO


Naszym powołaniem jest
szukanie, poznawanie,
doświadczanie Boga na drodze
modlitwy i kontemplacji
w warunkach świeckiego życia
oraz dzielenie się z innymi naszą wiarą
w Miłosierną Miłość Boga
do każdego człowieka.
Najświętsza Dziewica Maryja
jest dla nas wzorem
słuchania Słowa Bożego
i kierowania się Nim w życiu.Niech Bóg, który jest cały Miłością, będzie twoim niezmiennym mieszkaniem, twoją celką i twoim klasztorem wśród świata.
bł. Elżbieta od Trójcy Świętej